transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In vitro studies on the putative function of N-acetylaspartate as an osmoregulator.

Författare och institution:
Mattias Tranberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Abdul-Karim Abbas (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Mats Sandberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Neurochemical research, 32 ( 7 ) s. 1248-55
ISSN:
0364-3190
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Efflux and tissue content of N-acetylaspartate (NAA) and amino acids were evaluated from cultured and acutely prepared hippocampal slices in response to changes in osmolarity. The osmoregulator taurine, but not NAA, was lost from both types of slices after moderate reductions in extracellular osmolarity (-60 mOsm) for 10-48 h. Hypoosmotic shock (-166 mOsm) for 5 min resulted in unselective efflux of several amino acids from acutely prepared slices. Notably, the efflux of taurine, but not NAA, was prominent also after the shock. Efflux of NAA was markedly enhanced by NMDA and high K(+), in particular after the stimulation period. The high K(+)-mediated efflux was decreased by high extracellular osmolarity and a NMDA-receptor antagonist. The results indicate that NAA efflux can be induced by a sudden non-physiological decrease in extracellular osmolarity but not by prolonged more moderate changes in osmolarity. The mechanisms behind the efflux of NAA by high K(+) are complex and may involve both swelling and activation of NMDA-receptors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Aspartic Acid, analogs & derivatives, metabolism, Excitatory Amino Acid Agonists, metabolism, Hippocampus, cytology, metabolism, N-Methylaspartate, metabolism, Osmolar Concentration, Potassium, metabolism, Rats, Rats, Sprague-Dawley, Taurine, metabolism, Tissue Culture Techniques, Water-Electrolyte Balance
Postens nummer:
60122
Posten skapad:
2007-10-31 11:45
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007