transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dependence and health-related quality of life in elderly people using assistive devices after acute stroke.

Författare och institution:
Gunilla Gosman-Hedström (Institutionen för klinisk neurovetenskap & Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi); Christian Blomstrand (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Technology and Disability, 15 s. 247-257
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
dependence, health-related quality of life, assistive devices, occupational therapy. stroke
Postens nummer:
60118
Posten skapad:
2007-10-31 11:40
Posten ändrad:
2007-10-31 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007