transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anknytning, rädsla och omsorgssvikt

Författare och institution:
Anders G Broberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Risikoutvikling – Tillknytning, omsorgssvikt och forebygging (ss. 15 – 33). Oslo: Norsk Institutt for Forskning om oppvekst, velferd och aldring. Rapport 7/05, A. von der Lippe & S. R. Wilkinsson (Red.),, s. 15-33
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Norge
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Presents aspects of attachment theory of special relevance for work with children within child welfare
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Attachment theory, children-at-risk
Postens nummer:
60090
Posten skapad:
2007-10-31 11:18
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007