transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att lagstifta om diskriminering

Författare och institution:
Susanne Fransson (Institutionen för socialt arbete); Per Norberg (-)
ISBN:
978-91-85695-22-5
Antal sidor:
138
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
SNS förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Lagstiftningen om diskriminering är föränderlig och på område efter område införs nya förbud mot diskriminering. Att lagstifta mot diskriminering handlar om olika sätt att se på diskriminering och rättvisa. Utgångspunkten för det skydd diskrimineringslagstiftningen ska ge medborgarna är de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. Boken är ett bidrag till att öka förståelsen för tillämpningen av juridiken när det gäller diskriminering. Författarna tar upp olika diskrimineringssituationer som anställning, lönesättning, hyra av bostad och restaurangbesök. De diskuterar och problematiserar dessa med hjälp av rättsfall. Den nya diskrimineringsgrunden ålder beskrivs och analyseras närmare. Utrymmet för så kallad positiv särbehandling tas upp och författarna utreder även möjligheterna med kvotering.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Arbetsrätt
Nyckelord:
Diskriminering, rättvisa, positiv särbenadling
Postens nummer:
60072
Posten skapad:
2007-10-31 11:09
Posten ändrad:
2012-01-11 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007