transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Paths toward Indigenous Cyber-Activism

Författare och institution:
Kyra Landzelius (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
Indigenous Affairs (Introduction to Special Theme Issue on Indigenous Peoples and Information Technology, Copenhagen: International Workgroup of Indigenous Affairs, 2 ( 03 ) s. 6-13
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Annan data- och informationsvetenskap ->
Övrig informationsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
indigenous peoples, grassroots activism, geopolitics
Postens nummer:
60059
Posten skapad:
2007-10-31 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007