transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Medical students appreciate positions as assistant physicians at university hospitals. Uncertain employment conditions no obstacle]

Författare och institution:
Susanna Maria Wallerstedt (-); Sven Wallerstedt (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Lakartidningen, 103 ( 38 ) s. 2749-51
ISSN:
0023-7205 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Employment, Hospitals, University/*manpower, Humans, Job Satisfaction, *Medical Staff, Hospital, Personnel Selection, Preceptorship, Questionnaires, *Students, Medical, Sweden
Postens nummer:
60012
Posten skapad:
2007-10-31 10:25
Posten ändrad:
2016-09-02 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007