transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unga i gränsland- en studie om livssituationen för unga människor med psykiska funktionshinder

Författare och institution:
Elisabeth Olin (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Konferens "Barns livssituation, hälsa och ohälsa", Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
psykiska funktionshinder, livssituation, boende, sysselsättning, fritid
Postens nummer:
59991
Posten skapad:
2007-10-31 10:05
Posten ändrad:
2011-04-27 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007