transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individuella drömmar och vardagliga realiteter: mot en närmare förståelse av av varierande tolkningar av livskvalitet bland 50+are i 2000-talets Sverige

Författare och institution:
Eva Wolf (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Inlägg vid det tvärvetenskapliga seminariet "Age and Wellbeing" 19-20 Juni 2006/Göteborg ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
59958
Posten skapad:
2007-10-31 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007