transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relationerna mellan unga människor med utvecklingsstörning, deras föräldrar och boendepersonal

Författare och institution:
Elisabeth Olin (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nationell habiliteringskonferens, Västerås,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Unga personer med utvecklingsstörning, realtioner, samspel
Postens nummer:
59940
Posten skapad:
2007-10-31 09:29
Posten ändrad:
2011-04-27 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007