transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Images and Values in Textbook and Practice - Language Courses for Immigrants in Sweden.” Oxford Ethnography and Education Conference, 4-5 September, 2006.

Författare och institution:
Marie Carlson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
2006, s. 18
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Postens nummer:
59834
Posten skapad:
2007-10-30 19:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007