transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I Catullus krets - romerska poeter och deras fiender

Författare och institution:
Moa Ekbom (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Dom - och vi : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 28-29 oktober 2006. Red. Patrik J. Andersson (Humanistdag-boken, 19), s. 59-65
ISBN:
91-7360-347-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Postens nummer:
59793
Posten skapad:
2007-10-30 17:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007