transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alexanderromanen. Den fornkyrkoslaviska översättningen från grekiska och dess källor

Författare och institution:
Antoaneta Granberg (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
Slavoslov till Olof Paulsson. GUSLI. Ed. R. Lishaugen., s. 67-77
ISSN:
0349-2575
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Alexanderromanen, fornbulgariska, textologi
Postens nummer:
59764
Posten skapad:
2007-10-30 16:26
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007