transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nerve transmission modulated by nitric oxide in cystitis in the rat

Författare och institution:
Daniel Giglio (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Dick Delbro (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen); Gunnar Tobin (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi)
Publicerad i:
Society for Neuroscience,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Postens nummer:
59763
Posten skapad:
2007-10-30 16:24
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007