transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aerosol observations by LIDAR during winter inversion

Författare och institution:
Frans Olofson (Institutionen för kemi); Patrik U Andersson (Institutionen för kemi); Ashraf Zakey (-); Sara Janhäll (Institutionen för kemi); Magnus Hagström (Institutionen för kemi); Mattias Hallquist (Institutionen för kemi); Jan B. C. Pettersson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Abstracts of the Nordic Society for Aerosol Research Symposium, Göteborg, Sweden, s. P24
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
59724
Posten skapad:
2007-10-30 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007