transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Äktenskapet i hellenistisk gravkonst

Författare och institution:
Sandra Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Vision och verklighet : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 9-10 oktober 2004. Red. Eva Ahlstedt (Humanistdag-boken, 17), s. 147-155
ISBN:
91-7360-329-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Postens nummer:
59710
Posten skapad:
2007-10-30 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007