transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kroppens gestaltning och symbolik på sydskandinaviens hällristningar

Författare och institution:
Sandra Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Mellan sten och järn : rapport från det 9:e nordiska bronsålderssymposiet, Göteborg 2003-10-09/12. D. 2. Red. Joakim Goldhahn (GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter, 59), s. 461-472
ISBN:
91-85245-10-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
59703
Posten skapad:
2007-10-30 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007