transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den svenska mediemarknaden 2006

The Swedish Media Market 2006

Författare och institution:
Staffan Sundin (Nordicom (-2012))
ISBN:
91-89471-38-5
Antal sidor:
112
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Nordicom har under senare år vid ett antal tillfällen redovisat kartläggningar och analyser av såväl den svenska som nordiska mediemarknaden. Nu presenterar Nordicom Den svenska mediemarknaden 2006. Det är en faktasammanställning rörande de större svenska medieföretagen med uppgifter om de två föregående årens ekonomiska utfall, marknadsandelar, ägarförhållanden, m m. Liknande uppgifter lämnas också för de största utländska medieföretagen. Sammanställningen inleds med en analys av medieägandet där förändringar och trender vad gäller mediemarknaden diskuteras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
MEDIA, MARKET, OWNERSHIP, ENTERPRISES, SWEDEN
Ytterligare information:
Nordicom Sverige, (MedieNotiser; 2006, 3), ISSN 1101-4539
Postens nummer:
59662
Posten skapad:
2007-10-30 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007