transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Myten om Darwin: Om myters uppkomst genom onaturligt urval

Författare och institution:
Patrik Möller (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
I skuggan av samtiden: En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Johan Kärnfelt (red.), s. 347-366
ISBN:
91-976239-0-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Vetenskapshistoria, Darwin, myt, Barthes
Postens nummer:
59628
Posten skapad:
2007-10-30 15:09
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007