transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Baltic and North Seas: A Regional Review of some important Physical-Chemical-Biological Interaction Processes

Författare och institution:
Johan Rodhe (Institutionen för geovetenskaper); P Tett (-); F Wulff (-)
Publicerad i:
The Sea, Vol. 14 B, Robinson, A. R. and K. Brink (eds.), s. 1033-1075
ISBN:
0-674-02117-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Harvard University Press
Förlagsort:
Cambridge, MA, USA
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
Baltic Sea, North Sea, Physical processes, Chemical processes, Biological processes, Interaction, Ecosystem dynamics
Postens nummer:
59622
Posten skapad:
2007-10-30 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007