transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Addition of cesium as a tracer for alkali processes in biomass energy conversion

Författare och institution:
Maria Svane (Institutionen för kemi); Magnus Hagström (Institutionen för kemi); Kent O. Davidsson (-); Borka Kovacevik (Institutionen för kemi); Jan B. C. Pettersson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Abstracts of the Nordic Society for Aerosol Research Symposium, Stockholm, Sweden, s. 97
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
59590
Posten skapad:
2007-10-30 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007