transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När gamla vårdar ännu äldre …

Författare och institution:
Lena Andersson-Felé (Förvaltningshögskolan)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ISSN 1401-7199
Antal sidor:
109
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
När primärkommunerna övertog betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter i samband med 1990-talets omstruktureringar av den svenska sjukvården förändrades patientstrukturen inom landstingens slutna sjukvård. Patienternas vårdtider förkortades och de patienter som vårdas på sjukhus är numera sjukare och äldre än tidigare. Omstruktureringarna medförde också uppsägningar av yngre personal inom landstingen. Detta, tillsammans med det faktum att en stor del av personalen rekryterats i samband med sjukvårdens expansion under 1970-talet, medförde att sjukvårdspersonalens medelålder steg markant. Denna rapport handlar om ett aktionsforskningsprojekt, där en personalstödjande arbetsmiljöintervention, baserad på personalens åldersstruktur, prövats för att genom internt förändringsarbete förbättra arbetsmiljön på försöksarbetsplatserna. Sjukvårdens organisationsstruktur, professionalisering och institutionella arrangemang begränsar emellertid möjligheterna till internt förändringsarbete och därmed också möjlighterna att ta tillvara kunskap och erfarenhet i organisationen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
personal, aktionsforskning, arbetsmiljö, arbetsorganisation, äldre, sjukvård
Postens nummer:
59534
Posten skapad:
2007-10-30 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007