transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some Versions of a Paradox: A Non-Sovereign Approach to the Rights of Man

Författare och institution:
Maria Johansen (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
documenta 12 online journal, Summer, 2007
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
59500
Posten skapad:
2007-10-30 13:44
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007