transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mast cell secretion is related to plasma albumin loss and fluid reabsorption in PD.

Författare och institution:
Nicola Cavallini (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Magnus Braide (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
8th European Peritoneal Dialysis Meeting, Helsinki, Finland, 070707-070710.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
59490
Posten skapad:
2007-10-30 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007