transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

VEGF-induced mesenteric neoangiogenesis caused increases in peritoneal transport in shaken, but not unshaken, rats.

Författare och institution:
Barbara Musi (-); Magnus Braide (Institutionen för anatomi och cellbiologi); O Carlsson (-); A Rippe (-); Anders Wieslander (-); Bengt Rippe (-)
Publicerad i:
1st Joint ISpd/EuroPD congress on peritoneal Dialysis, Amsterdam, The Netherlands, 040827-040831,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
59467
Posten skapad:
2007-10-30 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007