transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemical shifts in X-ray and photo-electron spectroscopy: a historical review

Författare och institution:
Ingvar Lindgren (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 137 s. 59-71
ISSN:
0368-2048
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Atomfysik
Postens nummer:
59454
Posten skapad:
2007-10-30 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007