transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decomposing Swedish Compounds Using Memory-Based Learning

Författare och institution:
Karin Friberg Heppin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Nodalida 2007, maj 2007, Tartu, Estland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
sammansättningar, maskininlärning
Postens nummer:
59397
Posten skapad:
2007-10-30 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007