transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Query Expansion Using Domain Information in Compounds

Författare och institution:
Karin Friberg Heppin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
NAACL-HTL 2007, 22-27 april, Rochester, NY, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
informationssökning, sammansättningar, medicinskt språk
Postens nummer:
59388
Posten skapad:
2007-10-30 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007