transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Observations in the Ocean

Författare och institution:
B. Rudels (-); Leif G Anderson (Institutionen för kemi); P Eriksson (-); E Fahrbach (-); E P Jones (-); H. Melling (-); S Prinsenberg (-); U. Schauer (-); T Yao (-)
Publicerad i:
ACSYS synthesis report,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Ytterligare information:
Chapter 4; P. Lemke (ed)
Postens nummer:
59302
Posten skapad:
2007-10-30 11:05
Posten ändrad:
2007-11-22 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007