transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body awareness in movement and language – concordance and disparity

Författare och institution:
Cecilia Ryding (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); Carl Edvard Rudebeck (-); Bengt Mattsson (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin)
Publicerad i:
Physiotherapy Theory and Practice, 6 s. 158-165
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
59259
Posten skapad:
2007-10-30 10:33
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007