transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vuxenutbildningen går till marknaden - Omstrukturering och om-kulturalisering av utbildning

Författare och institution:
Marie Carlson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Vuxenutbildning i omvandling. Red R. Foss Fridlizius Arbets-rapport 2005: 3, Inst för pedagogik och didaktik,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
59190
Posten skapad:
2007-10-30 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007