transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Policy for a Welfare Sociaty

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
International Family Therapy Association. World congress, Jerusalem, 1997,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Welfare, policy
Postens nummer:
59187
Posten skapad:
2007-10-30 09:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007