transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Supervision. Levels and metalevels in Family Therapy

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
International Family Therapy Association, World congress, Athens, 1994.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Nyckelord:
Famiy, therapy, supervision, metalevels
Postens nummer:
59174
Posten skapad:
2007-10-30 09:15
Posten ändrad:
2007-11-08 00:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007