transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Family Therapy. The Nordic experience

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
International Family TherapyAssociation. Worls congress. Budapest 1989.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1989
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Postens nummer:
59160
Posten skapad:
2007-10-30 08:54
Posten ändrad:
2007-11-08 00:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007