transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Picard Group of Integer Group Rings

Författare och institution:
Ola Helenius (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, ISSN 0346-718X; nr 1807
ISBN:
91-7291-125-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Picard group, Grothendieck group, integer group ring, cyclic group, cyclotomic field, class group, Kummer´s lemma, semi-regular prime
Postens nummer:
591
Posten skapad:
2006-08-25 10:43
Posten ändrad:
2013-09-25 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007