transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språkutvecklande ämnesundervisning

Författare och institution:
Margareta Holmegaard (Institutionen för svenska språket); Inger Wikström (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle, s. 34
ISBN:
91-44-01108-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Språk, ämneskunskaper, vokabulär, läsning
Postens nummer:
59084
Posten skapad:
2007-10-29 21:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007