transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intermarriage and Immigrant Economic Assimilation in Sweden 2003. Revised 2007-10-14.

Författare och institution:
Martin Dribe (-); Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Paper to the Immigrant integration conference in Stockholm, 23-24 October, 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
59029
Posten skapad:
2007-10-29 17:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007