transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Physicians and leadership in health care]

Läkarna och ledarskapet i hälso- och sjukvården

Författare och institution:
Thomas Lindén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Läkartidningen, 103 ( 5 ) s. 304-5
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Förvaltningsrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
Humans, Labor Unions, Leadership, Physician Executives, Physician's Role, Sweden
Postens nummer:
58980
Posten skapad:
2007-10-29 16:03
Posten ändrad:
2010-01-22 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007