transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Translating Formal Software Specifications to Natural Language - A Grammar-Based Approach

Författare och institution:
David Burke (-); Kristofer Johannisson (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
Logical Aspects of Computational Linguistics, Bordeaux, France (LACL 2005), Number 3492 in LNAI / Philippe Blache, Edward Stabler, Joan Busquets, Richard Moot, s. 51-66
ISBN:
3-540-25783-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
5895
Posten skapad:
2006-08-25 14:57
Posten ändrad:
2010-02-23 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007