transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of substrate molecular mobility on surface induced immune complement activation and blood plasma coagulation

Författare och institution:
Mattias Berglin (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); M. Andersson (-); A. Sellborn (-); Hans-Björne Elwing (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Biomaterials, 25 ( 19 ) s. 4581-4590
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Yt- och kolloidkemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi
Postens nummer:
58949
Posten skapad:
2007-10-29 15:49
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007