transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ovarian blood flow responses to electroacupuncture stimulation depend on estrous cycle and on site and frequency of stimulation in anesthetized rats.

Författare och institution:
Elisabet Stener-Victorin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Shigeko Fujisawa (-); Mieko Kurosawa (-)
Publicerad i:
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 101 ( 1 ) s. 84-91
ISSN:
8750-7587
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Electroacupuncture (EA) applied to the abdomen and hindlimb modulates the ovarian blood flow (OBF) response. The present study aimed to further elucidate the role of the site and the frequency of short-term EA stimulation and the influence of the estrous cycle on the OBF response using anesthetized rats. EA stimulation was applied to the abdominal or the hindlimb muscles at three different frequencies (2, 10, and 80 Hz) during the estrus or diestrus phase. Involvement of spinal and supraspinal reflexes in OBF responses to EA stimulation was investigated by spinal cord transection. Abdominal EA stimulation at 10 Hz increased the OBF response, whereas hindlimb EA stimulation at 10 Hz and abdominal and hindlimb stimulation at 80 Hz decreased the OBF response; 2-Hz EA caused no OBF response. The OBF response to abdominal EA was more pronounced in the estrus than the diestrus phase. The OBF response to abdominal and hindlimb EA stimulation at both 10 and 80 Hz was almost abolished, both after severance of the sympathetic nerves and after spinal cord transection. In conclusion, the OBF response to both abdominal and hindlimb EA stimulation was mediated as a reflex response via the ovarian sympathetic nerves, and the response was controlled via supraspinal pathways. Furthermore, the OBF response to segmental abdominal EA stimulation was frequency dependent and amplified in the estrous phase.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Neurofysiologi
Nyckelord:
Abdominal Muscles, innervation, physiology, Animals, Diestrus, physiology, Electroacupuncture, Estrous Cycle, physiology, Female, Muscle, Skeletal, innervation, physiology, Ovary, blood supply, innervation, physiology, Rats, Rats, Sprague-Dawley, Regional Blood Flow, physiology, Spinal Cord, physiology, surgery, Spinal Cord Injuries, Sympathetic Nervous System, physiology, surgery, Time Factors
Postens nummer:
58937
Posten skapad:
2007-10-29 15:40
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007