transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CCK-8 and pentagastrin evoked protein secretion in the parotid gland.

Författare och institution:
Hülya Çevik Aras (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Jörgen Ekström (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi)
Publicerad i:
7 th European Symposium on Saliva, Eegmond aan Zee,The Netherlands, s. 64
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Fysiologi
Postens nummer:
58906
Posten skapad:
2007-10-29 15:13
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007