transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Confluence and redistribution of Atlantic waters in the Eurasian Basin: Results from ACSYS-96

Författare och institution:
U. Schauer (-); B. Rudels (-); Leif G Anderson (Institutionen för kemi); R. Muench (-); Göran Björk (Institutionen för geovetenskaper, oceanografi); J H Swift (-); V. Ivanov (-); Anne-Marie Larsson (Institutionen för geovetenskaper, oceanografi)
Publicerad i:
Annales Geophysicae, 20 ( 2 ) s. 257-273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
58879
Posten skapad:
2007-10-29 14:50
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007