transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Breast cancer syndromes. A hypothesisgeneration search for new genetic breast cancer syndromes - a national study in 803 Swedish families.

Författare och institution:
Anna von Wachenfeldt (-); Annika Lindblom (-); Henrik Grönberg (-); Zakaria Einbeigi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Richard Rosenquist (-); Camilla Gardman (-); Lennart Iselius (-)
Publicerad i:
Hereditary Cancer in Clinical Practice, 5 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Breast cancer, hereditary
Postens nummer:
58862
Posten skapad:
2007-10-29 14:43
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007