transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dependence of the Arctic Ocean thickness distribution on the poleward energy flux in the atmosphere

Författare och institution:
Göran Björk (Institutionen för geovetenskaper, oceanografi); Johan Söderkvist (Institutionen för geovetenskaper, oceanografi)
Publicerad i:
Journal of Geophysical Research, 107 ( C10 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
58858
Posten skapad:
2007-10-29 14:42
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007