transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MedieSverige 2007. Statistik och analys.

MediaSweden 2007 : statistics and analysis of Swedish media.

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012)); Ulrika Facht (Nordicom (-2012))
ISBN:
978-91-89471-42-9
Antal sidor:
399
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Utgivningen av MedieSverige är ett av de viktigaste inslagen i Nordicom-Sveriges dokumentation av medieutvecklingen. MedieSverige ger en samlad statistisk översikt över svenska massmedier med analyser och kommentarer av medieforskare. Boken redovisar i tio kapitel uppgifter om olika medier. Varje kapitel innefattar en utförlig tabellsammanställning med en inledande uppsats där medieforskare specialiserade inom det aktuella området fastställer aktuella trender i medieutvecklingen. Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige idag. Statistiken skall vara systematisk och samhällsrelevant. Målsättningen är att få till stånd en lättillgänglig kunskap om mediesituationen genom denna presentationsform.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
MEDIA, STATISTICAL DATA, TECHNOLOGICAL CHANGE, MEDIA POLICY, INTERNET, SWEDEN, EUROPE
Ytterligare information:
(MedieSverige) - ISSN 1104-4829
Postens nummer:
58822
Posten skapad:
2007-10-29 14:20
Posten ändrad:
2007-10-31 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007