transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No future?

- Implications of images of adulthood and masculinity digested by Japanese youth for the identity formation of future citizens

Författare och institution:
Martin Nordeborg (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
NAJS (Nordic Association for the Study of Contemporary Japanese Society) Conference, Lund,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education, Japan, masculinity
Postens nummer:
58485
Posten skapad:
2007-10-28 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007