transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Monocyte chemotactic protein-1 in the follicle of the menstrual and IVF cycle

Författare och institution:
Pernilla Dahm-Kähler (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Eva Runesson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Anna Karin Lind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Mats Brännström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Mol Hum Reprod, 12 ( 1 ) s. 1-6
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ovulation constitutes an inflammatory-like process, with macrophages migrating into the follicle. This study evaluates the production of two macrophage-specific chemokines, monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) and macrophage inflammatory protein-1alpha (MIP-1alpha), in the human follicle at ovulation. Blood samples, follicular fluids and follicular cells were collected during menstrual and IVF cycles. Levels of MCP-1 and MIP-1alpha were measured in follicular fluid, blood plasma and cultured media (granulosa, theca and granulosa-lutein cells [GLCs]). Cells were cultured with or without LH, FSH, interleukin (IL)-1alpha, IL-1beta, tumour necrosis factor (TNF) alpha, progesterone or estradiol. The levels of MCP-1 were markedly higher in follicular fluid as compared with blood plasma in both menstrual and IVF cycles. The difference in MCP-1 levels between follicular fluid and plasma in menstrual cycles increased from the follicular phase (three-fold difference) to the late ovulatory phase (25-fold). Levels of MIP-1alpha were low in plasma and follicular fluid of both menstrual and IVF cycles. Theca cells from follicles of menstrual cycles secreted both MCP-1 and MIP-1alpha under basal conditions, and the secretion was increased by addition of IL-1beta (MCP-1 and MIP-1alpha) and IL-1alpha (MCP-1). GLCs secreted MCP-1 under basal conditions and also MIP-1alpha after IL-1beta stimulation. The macrophage-specific chemokine MCP-1 is highly expressed and is induced by IL-1 in the theca layer of the human follicle at ovulation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
58401
Posten skapad:
2007-10-28 11:44
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007