transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cytoplasmatic post-transcriptional regulation and intracellular signalling

Författare och institution:
Per Sunnerhagen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Mol Genet Genomics, 277 ( 4 ) s. 341-55
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Studies of intracellular signalling have traditionally focused on regulation at the levels of initiation of transcription on one hand, and post-translational regulation on the other. More recently, it is becoming apparent that the post-transcriptional level of gene expression is also subject to regulation by signalling pathways. The emphasis in this review is on short-term regulation of mRNAs at the levels of degradation and frequency of translation. Interplay between the mRNA translation and degradation machineries and mainly the TOR, stress-induced MAP kinase (SAPK), and DNA damage checkpoint pathways is discussed. Since a large fraction of the molecular mechanisms has been dissected using molecular genetics methods in yeast, most of the examples in this review are from budding and fission yeast. Some parallels are drawn to plant and animal cells. This review is intended for those more familiar with intracellular signalling, and who realise that post-transcriptional regulation may be an underemphasised level of signalling output.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
Nyckelord:
Animals, Gene Expression Regulation/*physiology, Humans, MAP Kinase Signaling System/*physiology, Plant Physiology, Protein Biosynthesis/*physiology, RNA Stability/*physiology
Postens nummer:
58393
Posten skapad:
2007-10-28 11:19
Posten ändrad:
2013-06-12 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007