transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommunstorlek och demokrati

Författare och institution:
Folke Johansson (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); David Karlsson (Förvaltningshögskolan & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Bengt Johansson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Ylva Norén Bretzer (Förvaltningshögskolan & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
ISBN:
978-91-7164-284-4
Antal sidor:
150
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Sveriges kommuner och landsting
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Föreliggande rapport har utarbetats vid CEFOS, Centrum för forskning om offentlig sektor, Göteborgs universitet. Huvudsyftet har varit att ta fram aktuell och systematisk kunskap om den betydelse kommunstorleken har för hur den kommunala demokratin i Sverige fungerar. Rapporten bygger till största delen på reanalyser av ett befintligt omfattande empiriskt material som innefattar kommunstudier av såväl medborgare som politiker, studier av massmediers innehåll och de mer generella enkätundersökningar som sedan lång tid utförs vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Beträffande politiker har också nytt material samlats in. Huvudansvariga för rapporten är professor Folke Johansson och fil dr David Karlsson. Docent Bengt Johansson har medverkat med analys av massmedias roll och fil dr Ylva Norén Bretzer har medverkat med analys av förtroende för politiker.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Kommuner, kommunstorlek, demokrati, Sverige, demos, kommunpolitiker, förtroende, massmedier
Postens nummer:
58365
Posten skapad:
2007-10-27 16:16
Posten ändrad:
2014-02-20 17:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007