transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[A dilemma choosing revascularization method in coronary disease. Drug-eluting stents not a given choice]

Läkemedelsstentar inget självklart val

Författare och institution:
Lars Grip (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 104 ( 23 ) s. 1774-5
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary, mortality, Coronary Disease, surgery, therapy, Coronary Stenosis, surgery, therapy, Decision Making, Drug Delivery Systems, Evidence-Based Medicine, Humans, Myocardial Revascularization, methods, Stents
Postens nummer:
58325
Posten skapad:
2007-10-26 17:53
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007